Romina Ørvig
Advokatfullmektig

rno@advokatconsult.com
471 54 130

Utvalgte kompetanseområder
Strafferett
Barnevern
Familierett

Trygderett
Erstatningsrett

Erfaring
2018 – d.d  Advokatfullmektig, Advokatconsult
2018 – d.d  Rettshjelper, Kreftforening

Utdanning
2016 – 2018  Master i rettsvitenskap, Universitet i Bergen
2013 – 2016  Bachelor i rettsvitenskap, Høgskolen i Lillehammer