Gisken Brungot
Advokat
geb@advokatconsult.no
456 61 200

Utvalgte kompetanseområder
Barnevern
Familierett

Immaterialrett
Kontraktsrett

Strafferett

Erfaring
2017 – d.d  Advokat, Advokatconsult
2011 – 2014  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Ommundsen & Co
2007 – 2011  Varemerkerådgiver, Patentkontoret Curo AS 

Utdanning
1999 – 2007  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen