Vi arbeider innenfor en rekke fagområder, både i og utenfor rettergang, som blant annet inkluderer følgende: