Vi ønsker alltid å gi relevante, riktige, og oppdaterte opplysninger til våre klienter. Både sett hen til hvordan vi arbeider i den enkelte sak, priser, muligheter for dekning av advokatkostnader i forsikring eller fra det offentlige, hvordan vi sikrer klientens opplysninger, og de til enhver tids gjeldende vilkår tilknyttet oppdraget.

Vårt mål er å alltid ivareta våre klienters interesser og sørge for at et oppdrag gjennomføres på en hensiktsmessig og riktig måte.

Under denne fanen vil all informasjon som kan være nyttig for deg som klient å ha tilgang til legges ut. Dersom du har spørsmål om noe annet eller tilknyttet ovennevnte, ser vi gjerne at du kontakter oss.

Se nærmere om de ovennevnte tema under følgende lenker.

Priser

Personvernerklæring

Oppdragsvilkår