Vårt mål har alltid vært å tilby juridisk bistand til folk flest innenfor en rekke rettsområder.

Vårt ønske er å bistå alle som har et behov for juridisk hjelp, uavhengig av sakens kompleksitet eller omfang. Vi yter effektiv bistand uten at det går på bekostning av kvaliteten på produktet vi leverer.

Vår oppgave og plikt er å fremme klientens interesser og gi juridiske råd innen de rammene oppdraget omfatter. Vi har fokus på å begrense den enkeltes kostnader. Da det i de aller fleste tilfeller er hensiktsmessig at saken løses utenfor en kostbar domstolsbehandling, vil en minnelig løsning tilstrebes før domstolsbehandling vurderes.

Av erfaring vet vi at mange mennesker med behov for juridisk bistand er i en vanskelig livssituasjon. Av denne grunn er det viktig at vår bistand skreddersys til det enkelte oppdraget, samt at vår klient føler seg ivaretatt gjennom hele prosessen.

Tar du kontakt med oss for juridisk bistand eller veiledning skal vi gjøre vårt ytterste for at du som klient blir fornøyd.

Dersom du har behov for advokat ser vi gjerne at du kontakter oss.